top of page

IT-konsulttjänster

HELHETSLÖSNINGAR

Strategiska tjänster för en digital transformation av hela verksamheten

Vårt certifierade konsultteam av IT-projektingenjörer och produktspecialister erbjuder er råd och tips om de bästa tekniska lösningarna för att möta era specifika affärsbehov. Därför är det viktigt för oss att förstå er verksamhet och att vi jobbar tillsammans, skalbarheten är också en viktig aspekt i vårt samarbete: Våra IT-konsulttjänster ska hjälpa till att överbrygga klyftan mellan kapaciteten hos er interna IT-avdelning och den ökande efterfrågan på nya specialtekniker.


Vi hjälper er med:

* Komplexa IT-projekt - Strategiskt utformade, levererade och med full support

* Molnadoption - SaaS, Private & Hybrid Cloud, Disaster Recovery och Business Continuity

* Företagsmobilitet - Förvaltning och Implementering av enhetshanteringslösningar

* Cybersäkerhetsstrategi - Se till att dina företagsdata förvaras säkert och säkert

Detera är naturlig IT-partner för dig och ditt företag. Exakt hur partnerskapet ser ut styrs av dina behov och dina ambitioner. Det kan betyda att vi är ett bollplank av specialister att luta sig mot när strategiska beslut fattas kring företagets digitala infrastruktur, hur dagens teknik kan moderniosera och användas för att effektivisera sin verksamhet.

Kontakta oss!
bottom of page