top of page

Det nya året: varför cybersäkerhet bör vara din topprioritet 2024

I takt med att vi kliver in i 2024 är det viktigare än någonsin att fokusera på cybersäkerhet. I en värld där digital teknik blir allt mer integrerad i våra liv och verksamheter, har behovet av robust cybersäkerhet aldrig varit större. Detta blogginlägg syftar till att belysa varför cybersäkerhet bör vara på toppen av varje företags agenda och hur det påverkar allt från daglig drift till långsiktig hållbarhet.


En av de främsta anledningarna till cybersäkerhetens vikt är den ökade användningen av modern teknologi och uppkopplade enheter, som exempelvis IoT-enheter (Internet of Things). Dessa enheter samlar in och behandlar en stor mängd känslig information, vilket gör dem till attraktiva mål för cyberbrottslingar. Denna information kan inkludera användarnamn, lösenord, bankuppgifter, kreditkortsinformation och personlig information som kan leda till identitetsstöld om de hamnar i fel händer​​.


Cybersäkerhet är inte bara en teknisk fråga, utan en fråga som berör alla inom organisationen. Det är viktigt att alla anställda är medvetna om och utbildade i cybersäkerhetsfrågor. En stark kultur av cybersäkerhet inom företaget är avgörande för att effektivt hantera och förebygga säkerhetsincidenter.


Vanliga hot

Företag står inför en rad olika cyberhot, såsom malware, ransomware, DDoS-attacker (Distributed Denial of Service), och phishing. Dessa attacker kan inte bara leda till ekonomiska förluster, utan också till störningar i verksamheten och kan skada företagets rykte. Det är därför kritiskt för företag att ha robusta cybersäkerhetsstrategier för att skydda sig mot dessa hot​​.


Malware: Malware är en förkortning av "malicious software" (skadlig mjukvara). Det är ett samlingsnamn för olika typer av skadlig kod, som virus, trojaner, spyware och ransomware. Malware är utformad för att smyga sig in i och skada datorer, nätverk och system utan användarens medvetande. Malware kan användas för att stjäla, kryptera eller radera känslig information, spionera på användaraktiviteter eller störa datoroperationer.

Ransomware: Ransomware är en typ av malware som krypterar offrets data och kräver en lösensumma för att återställa åtkomsten till de krypterade filerna. Detta hot har ökat kraftigt under de senaste åren och riktas mot såväl enskilda användare som företag och offentliga organisationer. Ransomware kan spridas via skadliga e-postbilagor, infekterade program eller utnyttjande av säkerhetsbrister i nätverk.

DDoS-attacker: DDoS står för "Distributed Denial of Service". Dessa attacker syftar till att överbelasta och störa tjänster på en server eller nätverk genom att skicka extremt många förfrågningar samtidigt från många olika källor. Detta kan göra det omöjligt för legitima användare att få tillgång till en webbplats eller tjänst. DDoS-attacker används ofta för att orsaka avbrott i tjänster eller som en distraktion medan andra skadliga aktiviteter utförs.

Phishing: Phishing är en metod för digital bedrägeri där angriparen försöker lura mottagaren att avslöja känslig information såsom lösenord, kreditkortsuppgifter eller andra personuppgifter. Detta görs ofta genom att skicka förfalskade e-postmeddelanden eller meddelanden som ser ut att komma från legitima källor (som banker eller kända företag). Målet är att övertyga mottagaren att klicka på en länk eller bifogad fil som leder till en falsk webbplats eller som installerar skadlig kod.


Vad blir konsekvenserna?

Ett exempel på företag som blivit hackat är Yahoo (2013): Det uppdagades 2017 att varje Yahoo-konto som existerade 2013 hade komprometterats. Denna attack ledde till att känslig information såsom namn, e-postadresser, telefonnummer och lösenord stals. Yahoo köptes senare av Verizon, men inte förrän priset hade sänkts med 350 miljoner dollar på grund av förlusten i marknadsvärdering efter upptäckten av brottet.


Ett annat exempel är LinkedIn (2021): En hacker med namnet "God User" stal information om 700 miljoner LinkedIn-användare. Även om inga finansiella data eller privata meddelanden hackades, var användarnas e-postadresser, namn och telefonnummer tillräckligt för att möjliggöra identitetsstöld.


Detta är exempel på två mycket kända fall där det gäller två världskända företag där Linkedin blir hackad av en faktisk "hacker" men jag vill lägga stor vikt i att "hackers" mer sällan är en verklig person som hackar dig eller ditt företag. Man talar ofta om "botar" eller en "bot". En bot är ett program som automatiserar uppgifter och en bot ser inte skillnad på ditt eller mitt företag, stora eller små företag, kända eller okända företag.

I cybersäkerhetssammanhang refererar "bot" ofta till program som utför automatiska, repetitiva uppgifter över internet. Botnät, som är nätverk av infekterade datorer som styrs av en hacker, används ofta för att genomföra massiva cyberattacker som Distributed Denial of Service (DDoS) attacker. Alla med för dåligt skydd ligger i riskzon för att bli utsatta.


Exempel på vad som kan hända med ett medelstort företag med 20 anställda i en vanlig svensk stad:


Situation:  Företag med 20 anställda har nyligen digitaliserat flera av sina arbetsflöden, inklusive kundregister, projektplanering och fakturering. En måndagsmorgon upptäcker företagets ekonomichef att hon inte kan komma åt företagets finansiella filer. Snart inser personalen att hela deras nätverk är låst, och ett meddelande på datorskärmarna kräver en lösensumma i kryptovaluta för att återställa åtkomsten.


Konsekvenser:

 1. Förlorad Arbetsproduktivitet: Med tillgång till digitala arbetsordrar och kunddatabaser låsta, kan hantverkarna inte utföra sina planerade arbeten effektivt. Detta leder till förseningar och missnöjda kunder.

 2. Ekonomiska Förluster: Förutom den begärda lösensumman, står företaget inför intäktsförluster på grund av arbetsstopp. Dessutom finns det kostnader för att anlita IT-säkerhetsexperter för att hantera krisen.

 3. Kundförtroende och Företagets Rykte: Nyheten om attacken och förseningar i pågående projekt sprider sig bland kunderna, vilket skadar företagets rykte och framtida affärsmöjligheter.

 4. Dataförlust: Om ingen backup finns kan värdefull data som kundinformation, pågående projektplaner och ovärderlig affärshistorik gå förlorad.

 5. Juridiska och Regulatoriska Konsekvenser: Om personlig data har komprometterats, kan företaget stå inför juridiska problem och potentiella GDPR-böter.

 6. Ökad Stress för Anställda: Den plötsliga attacken och dess konsekvenser leder till ökad stress och osäkerhet för de anställda.

Detta scenario visar vikten av robust cybersäkerhet och regelbundna backups för alla företag, oavsett bransch. Det understryker också behovet av en beredskapsplan för att hantera liknande incidenter, samt vikten av att utbilda anställda om cybersäkerhet.


Vad kan Detera IT göra för att du eller ditt företag inte ska råka ut för något liknande?

För att förebygga situationer som ransomware-attacker och andra cyberhot är det viktigt att ha en IT-partner specieliserade på säkerhet. På Detera IT arbetar vi aktivt med:


 1. Regelbundna säkerhetskopior: Etablera en rutin för regelbundna säkerhetskopior av all viktig data. Dessa säkerhetskopior bör lagras på en säker plats, helst offsite eller i molnet, och testas regelbundet för att säkerställa att de kan återställas.

 2. Uppdateringar och patchhantering: Se till att alla system och programvaror hålls uppdaterade. Regelbundna uppdateringar och patchar är avgörande för att åtgärda säkerhetshål som kan utnyttjas av cyberbrottslingar.

 3. Antivirus- och antimalwareprogram: Använd pålitlig och uppdaterad antivirus- och antimalwareprogramvara för att skydda mot kända hot.

 4. Brandväggar och nätverkssäkerhet: Använd starka brandväggar och säkerhetsmekanismer för att skydda nätverket mot obehörig åtkomst.

 5. Användarutbildning: Utbilda anställda om cybersäkerhet och de vanligaste metoderna som används av angripare, såsom phishing. Regelbunden utbildning kan hjälpa till att förhindra att anställda oavsiktligt blir en säkerhetsrisk.

 6. Säkerhetspolicy och -protokoll: Utveckla och implementera en omfattande säkerhetspolicy som inkluderar protokoll för hur man hanterar och lagrar känslig information.

 7. Multifaktorautentisering (MFA): Implementera multifaktorautentisering för att ge ytterligare säkerhetslager till system, särskilt för fjärråtkomst och administrativa konton.

 8. Regelbunden säkerhetsöversyn: Genomför regelbundna säkerhetsgranskningar och penetrationstest för att identifiera och åtgärda potentiella säkerhetsbrister.

 9. Incidenthanteringsplan: Ha en tydlig plan för hur man ska hantera och svara på säkerhetsincidenter. Detta bör inkludera steg för att återställa system, kommunicera med berörda parter och rapportera händelser till relevanta myndigheter.På Detera IT är vi engagerade i att skydda ditt företag på bästa möjliga vis. Våra expertteam är specialiserade på att skapa skräddarsydda lösningar för cybersäkerhet som passar ditt företags unika behov, och vi är ständigt uppdaterade med de senaste säkerhetstrenderna och teknikerna. Men vi förstår att även med de bästa förebyggande åtgärderna, kan oönskade händelser ändå inträffa. Därför vill vi betona att om något skulle hända, är våra experter redo att snabbt ingripa och hjälpa till med att återställa och säkra ditt företags system och data. Med Detera IT vid din sida, kan du känna dig trygg både före och efter eventuella säkerhetsincidenter.25 views0 comments

Comments


bottom of page