top of page

Avancerade Cloud Computing-lösningar

IT-TJÄNSTER

CCTV/Digital säkerhet

SÄKERHET

Digital kommunikation

IT-TJÄNSTER

Företagsnätverk/IT

IT-LÖSNINGAR

IT Lösningar

IT-TJÄNSTER

IT-konsulttjänster

HELHETSLÖSNINGAR

IT-säkerhet & GDPR

IT-SÄKERHET

Körjournal

DIGITALA LÖSNINGAR

Smart företagstelefoni

TELEFONI

Säkerhet för mobila enheter

IT-LÖSNINGAR

Detera arbetar med digital teknik och kommunikation. Vår ambition är att se till att ditt företag följer med i den digitala utvecklingen utan att för den sakens skull bli pionjär på ett område som inte tjänar er ett distinkt syfte.

Certifiering är IT-branschens främsta kvalitetsstämpel. För att garantera att arbetet utförs korrekt, certifierar vi all personal för de produkter och tjänster som vi levererar.

Alla företag drivs av sina kunder. I dagens samhälle är kraven allt större på korta svarstider och tydliga besked till den som ringer in till ditt företag.

IT lösningar

På Detera lär vi oss först om dig och ditt företag, så att vi sen kan komma med konstruktiva, produktiva förslag till förbättring.

Körjournal

GPS-kontrollerad elektronisk körjournal kan du hantera och rapportera alla dina resor direkt via en app i din smartphone.

Våra tjänster

VI LÖSER DITT DIGITALA PUSSEL!

bottom of page