top of page

Körjournal

DIGITALA LÖSNINGAR

En automatisk körjournal tar hand om det som behövs om ditt företag får en kontroll.

Med en GPS-kontrollerad elektronisk körjournal kan du hantera och rapportera alla dina resor direkt via en app i din smartphone. Eller så kan du bara installera din körjournal för att aldrig mer titta på den förutom när du verkligen behöver.

Många företag berättar om hur deras debiteringsgrad ökat rejält sedan de haft full kontroll på hur länge t.ex. en hantverkare faktiskt befunnit sig hos en kund. Andra talar om ökad försäljning då den tid säljarna lägger på varje besök kunnat kortas ned ordentligt med digital uppföljning.

Vi erbjuder

​•    Sammanställ snabbt hur länge ett eller flera fordon varit på en viss adress eller i ett geografiskt område.
•    Ta fram rapporter om miljömässig körning
•    Om en olycka inträffat kan du enkelt visa att era bilar kört i laglig hastighet
•    Visa enkelt att företagets bilar inte körs privat
•    Skilj lätt mellan privata resor och tjänsteresor för din förmånsbil
•    Ta fram detaljerat underlag för milersättning

Detera är naturlig IT-partner för dig och ditt företag. Exakt hur partnerskapet ser ut styrs av dina behov och dina ambitioner. Det kan betyda att vi är ett bollplank av specialister att luta sig mot när strategiska beslut fattas kring företagets digitala infrastruktur, hur dagens teknik kan moderniosera och användas för att effektivisera sin verksamhet.

Kontakta oss!
bottom of page