top of page
Optimera ditt företags molnkapacitet med våra avancerade cloud computing-lösningar.

Körjournal

DIGITALA LÖSNINGAR

Automatisk Körjournal: Effektiv Hantering vid Företagskontroller.

Maximera effektiviteten och övervakningen av företagsfordon med vår GPS-kontrollerade elektroniska körjournal. Hantera och rapportera alla dina företagsresor enkelt via vår användarvänliga app i din smartphone. Vårt system erbjuder en sömlös lösning för företag som vill ha minimal interaktion med tekniken – installera bara körjournalen och använd den endast när det är nödvändigt.

Företag inom olika branscher, från hantverkare till försäljningsteam, har upplevt betydande fördelar med vår lösning. Många rapporterar en ökad debiteringsgrad genom noggrann uppföljning av tid spenderad hos kunder. Andra har sett en ökning i försäljning tack vare effektivisering av säljbesök genom vår digitala uppföljning.

Våra tjänster inkluderar:

  • Snabb sammanställning av fordonets tid på specifika adresser eller inom geografiska områden.

  • Rapporter om miljövänlig körning.

  • Bevis vid olyckor för att visa att fordonen hållit lagliga hastigheter.

  • Verifiering av att företagsfordon inte används för privata ändamål.

  • Enkel distinktion mellan privata och tjänsteresor för förmånsbilar.

  • Detaljerat underlag för milersättning.

Utrusta ditt företag med vår GPS-kontrollerade körjournal och se fördelarna i form av ökad kontroll, bättre rapportering och förbättrad kostnadseffektivitet.

IT-lösningar

Detera, din office IT-partner.  Exakt hur partnerskapet ser ut styrs av dina behov och dina ambitioner. Det kan betyda att vi är ett bollplank av specialister att luta sig mot när strategiska beslut fattas kring företagets digitala infrastruktur, hur dagens teknik kan moderniosera och användas för att effektivisera sin verksamhet.

Kontakta oss!
IT-support i nyköping. Digitalisering
bottom of page